Pasianssi on monen tuntema korttipeli ja sen parissa on viihdytty keskiajoilta lähtien. Vuosien saatossa sen alle on muodostunut useita versioita, joista tunnetuimpia ovat muun muassa Solidaire-, Spider- ja Klondike-pasianssit. Esittelemme ne tarkemmin tässä artikkelissa.

Pasianssi on hieno ajanvietepeli ja se poikkeaa monista korttipeleistä sen pelitavastaan: sitä pelataan nimittäin yksin. Peliin voi tarttua joko perinteisillä pelikorteilla tai tietokoneella, jonka kautta sitä voi kokeilla esimerkiksi netissä.

Pasianssi on ollut ihmisten viihteen lähteenä vuosisatoja ja siitä on kehittynyt useita versioita. Tunnetuimpia lienevät Spider, Pyramidi ja Klondike –pasianssit ja pelaaja voi halutessaan kokeilla niitä kaikkia, minkä myötä oma suosikki saattaa löytyä helpommin. Tuttu pasianssi tuo muistoja esimerkiksi kesälomalta, kun sadepäivinä piti keksiä tekemistä.

Spider pasianssi vaatii kaksi pakkaa

Spider-pasianssi poikkeaa monesta muusta pasianssista, koska siinä pitää käyttää kahta korttipakkaa. Kortit jaetaan pöytään ensin 54 kortilla. Nämä 54 korttia jakaantuvat ensin neljään pinoon ja kaikissa pinoissa on yhteensä kuusi korttia. Loput tästä erästä jaetaan kuuteen viiden kortin pinoon.

Tavoitteena on järjestää¨ pelikortit suuruusjärjestykseen, joka alkaa ässästä ja päättyy kuninkaaseen. Jos kaikki kortit on onnistuttu saamaan vaadittuun järjestykseen, on peli läpäisty. Jos vastaan tulee tilanne, jossa kortteja ei voi enää siirtää, on peli menetetty.

Spider-pasianssi on monipuolinen, koska sitä voi kokeilla eri vaikeustasoilla. Helppo versio vaatii vain yhden maan kortit järjestykseen. Keskivaiheessa pitää ottaa mukaan toinenkin maa ja kolmannessa, vaikeimman kohdalla otetaan mukaan kaikki maat.

Spider-pasianssin pelin läpäisemisen vaikeus voi yllättää. Tässä pelissä voi kuitenkin pärjätä kokemuksesta riippumatta ja siinä kehittyy, mitä enemmän harjoittelee. Toisaalta jotkut jaot voivat olla niin onnettomia, ettei niiden parissa taitavakaan pelaaja jaksa pyöriä. Neljän maan tason voittomahdollisuus on alle 10 %, joten itselleen kannattaa olla armollinen.

Pyramidissa tavoitellaan lukua 13

Pyramidi-pasianssi eroaa aikaisemmin mainitusta Spider-pasianssista, koska siinä pelataan yhdellä, tavallisella korttipakalla. Toisaalta siinä otetaan jokerikortit pois. Pelin ideana on saada korttipyramidi tyhjäksi. Pyramidi sisältää seitsemän riviä ja 28 korttia.

Pelaajan tehtävänä on aloittaa urakka perustuksista ja edetä pyramidin huipulle asti. Se onnistuu, kun muodostetaan korttipareja. Ehtona korttiparien muodostamiselle on, että niiden yhteissummaksi tulee 13.

Pyramidi on pasianssi, joka pelataan läpi alarivistä. Seuraavan rivin kortteja voi käyttää, kun kyseinen kortti on esillä. Ne kortit, jotka eivät mene pyramidiin jäävät käyttöpakaksi. Pakasta kääntyneistä korteista tehdään poistopakka. Poistopakan tulee olla oikein päin ja pakan päällimmäistä korttia saa käyttää parien tekemiseen.

Pareja voi muodostaa korteilla, jotka on saatavilla pyramidista tai korttipakan päältä. Parit muodostavat oman pinonsa, muttei siihen saa koskea pelin aikana. Kun pelaaja on kiivennyt pyramidin huipulle, on hän pelannut viimeisen korttinsa pois. Tällöin Pyramidi pasianssi on läpäisty ja peli päättyy.

Klondike-pasianssi yksinkertaisimpia

Klondike pasianssi on yksinkertainen pasianssi ja sen säännöt on erittäin helppo oppia. Siinä pitää järjestää kortit pinoihin niin, että ne asettuvat toistensa päälle. Niiden tulee asettua numerojärjestyksessä, jossa punaiset ja mustat kortit vuorottelevat.

Siirretty kortti pitää olla aina yksi numero pienempi kuin sen alla olla oleva kortti. Jos asetat kortin toisen pinon päälle ja pinon alla on väärin päin oleva kortti, voit kääntää sen ja hyödyntää sitä pelin vaiheissa. Pelin edetessä muodostat pinoja, joissa on avoinna olevia kortteja, jotka asettuvat toistensa päälle. Kuningas kannattaa sijoittaa aina tyhjälle alueelle.