Mikäli tietää vähänkään investoinnista ja kryptovaluutoista, on varmasti tietoinen myös siitä, että mikäli haluaa investoida bitcoiniin, pitää huomioida bitcoinin tämänhetkinen kurssi. Kryptovaluuttoihin investoiminen ei ole yhtä suoraviivaista ja yksinkertaista kuin esimerkiksi pörssiin sijoittamisen tapauksessa, vaikka sijoittamiseen liittyy aina tietynlaisia riskejä. Tässä artikkelissa opit lisää bitcoinin kurssista ja kryptovaluuttoihin investoimisen luonteesta.

Miten bitcoinin kurssi määräytyy?

Bitcoin on kryptovaluutoista kaikkein suosituin ja se on ollut viime aikoina paljon esillä. Moni on varmasti kuullut, että bitcoinin sijoituskurssi vaihtelee paljon ja tälle on useita eri syitä. Suurin syy on se, että Bitcoin kurssi perustuu valuutan kysyntään ja tarjontaan, sillä se ei ole minkään pankin alaisuudessa, eikä sillä ole samankaltaisia trendejä, kuten osakkeilla.  Koska bitcoineja voi louhia kerrallaan vain 21 miljoonaa kappaletta, voi hetkellisesti sattua, että kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, mikä on välillä johtanut deflaatioon.

Bitcoinin kurssi vaihtelee internetin vapaiden markkinoiden mukaan ja valuutan lisäksi se on myös digitaalinen raha ja maksujärjestelmä, jolla on useita miljoonia käyttäjiä globaalisti. Tämän takia bitcoinin kurssin on sanottu olevan epävakaampi kuin esimerkiksi pörssiosakkeiden tapauksessa. On totta, että bitcoinin kurssin vaihtelua on hyvin vaikea ennustaa, mutta toisaalta myös normaaliin osakesijoittamiseen liittyy paljon riskejä.

Nykyään on myös huomattava, että alkuperäinen Bitcoin (BTC) ei ole ainoa bitcoinin valuutta, vaan myös Bitcoin Cash (BCH) ja Bitcoin Gold (BTG) ovat suosittuja sijoituskohteita, joilla on täysin oma kurssinsa.

Mihin tulee kiinnittää huomiota, kun investoi bitcoineihin?

Kun investoi bitcoineihin, pitää kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin. Ensinnäkin on ymmärrettävä, miten kryptovaluutat käytännössä toimivat, jotta tietää niihin investoimisen riskit. Jos on täysin aloittelija kryptovaluuttojen parissa, on hyvä tutustua erilaisiin kryptovaluuttoihin erikoistuneisiin sivustoihin, eikä bitcoiniin sijoittamiseen keskittyvästä opetuskurssistakaan olisi varmasti haittaa.

Kun tietää, miten kryptovaluutat toimivat ja käyttäytyvät, on paljon helpompaa analysoida bitcoinin kurssia, jonka tämänhetkisen tilanteen voi myös tarkistaa helposti netistä. On myös hyvä pitää silmällä bitcoiniin liittyviä uutisia, sillä ne vaikuttavat merkittävästi valuutan suosioon. Esimerkkinä voi tuoda esille esimerkiksi Elon Muskin kommentit bitcoinin louhimisen ympäristövaikutuksista, jotka automaattisesti vaikuttivat myös bitcoinin kurssiin. Tilanne voi siis muuttua koko ajan, joten investoijan on oltava jatkuvasti perillä bitcoinin suosiosta.

Bitcoineihin sijoittamisen hyviä ja huonoja puolia

Viisas sijoittaja ymmärtää, mitä hyviä ja huonoja puolia tietyllä sijoituskohteella on. Ensinnäkin hyväksi puoleksi voi laskea sen, että bitcoiniin investoidessa pystyy hallitsemaan omia investointejaan itse, sillä niitä ei hallitse kukaan ulkoinen taho. Näin investoijan ei tarvitse huolehtia esimerkiksi veroista. Toisaalta bitcoin ei ole se kaikkein turvallisin ja varmin sijoituskohde, sillä sen kurssi vaihtelee melko paljon. Aloittelijan on siis parempi aloittaa turvallisemmista sijoituskohteista.

Jos on kuitenkin tietoinen riskeistä ja on taloudellisesti vakaassa tilanteessa, voi bitcoineihin sijoittaminen olla mielenkiintoinen kokeilu. Sijoittajan on vain oltava tarpeeksi tietoinen bitcoinin kursseista ja kryptovaluuttojen riskeistä, jolloin on paremmin perillä sijoittamisprosessista.

Yhteenveto

Kuten säästämisessä ja investoimisessa yleensä, on toimittava viisaasti ja varovasti myös bitcoinien tapauksessa. Kryptovaluuttoihin kannattaa sijoittaa vain silloin, jos kokee olevansa rahallisesti hyvässä tilanteessa ja tietää bitcoinien ja sijoittamisen perusteet. Vaikka saattaisi luulla, että investoiminen on helppoa ja yksinkertaista, on asia kuitenkin niin, että sijoittamisprosessiin ja bitcoinin kurssin analysoimiseen liittyy useita eri vaiheita. Mikäli osaa sijoittaa viisaasti, voi bitcoineihin sijoittamisessa muodostua uusi mielenkiintoinen harrastus.