Sijoittamisen aloittaminen on helppoa, mutta siinä menestyminen voi olla toinen asia. Se voi antaa sijoittajalle paljon erityisesti pitkällä aika välillä, mutta siihen kuuluu myös omat riskinsä, jotka vaativat paineensietokykyä. Sijoittamiseen liittyy tiettyjä perusseikkoja, joita jokaisen aloittelevan sijoittajan olisi hyvä tietää.

Sijoittajat kohtaavat osakemarkkinoilla, joissa he ostavat ja myyvät arvopapereita. Arvopaperit ovat yleensä osakkeita, jotka ovat siis julkisista yhtiöistä saatavia omistusosuuksia. Osakkeisiin voi sijoittaa helposti verkossa, joiden palveluja tarjoaa muun muassa saxo.

Toimintaperiaate osakemarkkinoilla on kohtuullisen yksinkertainen ja ne toimivat käytännössä huutokaupan tapaan. Ostaja ilmoittaa hinnan, jolla hän haluaa ostaa osaketta ja myyjä puolestaan vastaa hinnalla, jolla hän haluaa sen myydä. Noteeratun osakekannan tarjontaa ja kysyntää seuraa pörssi ja kun ostajan ja myyjän hinnat kohtaavat, vaihtavat osakkeet omistajaa.

Sijoitusten tuotoilla voi hankkia monenlaisia hyödykkeitä, kuten kodin elektroniikkaa ja lahjakortti onkin helpoin tapa hankkia elektroniikkaa lahjaksi läheiselleen.

Sijoittamisen riskit ja mahdollisuudet

Kun sijoittamiseen ryhtyy, on ymmärrettävä se tosiasia, että sijoittamisessa otetaan aina riski. Jos riskiä ei ota, ei tuottoakaan tule. Sijoittamiseen kuuluu onneksi tietynlaisia klassisia perusperiaatteita, joilla riskit pysyvät aisoissa.

Tuotto voi kärsiä useimmissa tapauksissa sijoittajan heikkoon riskienhallintaan. Suurimmat tappiot tulevat yleensä turhilla riskeillä. Jos yksittäiset sijoitukset painavat salkussa liikaa, voi ne myös menettää salkun arvon lähes kokonaan, jos asiat eivät etene toivotulla tavalla. Sijoittajan kannattaa hajauttaa sijoituksiaan, jotta riskinhallinta pysyy kurissa. Hajautuksiin kuuluu kolme tapaa, jotka ovat ajallinen hajauttaminen, hajauttaminen omaisuuslajien välillä sekä sisällä.

Riskit on siis hyvä tiedostaa ja niitä on suotavaa kartoittaa. Niiden ei kuitenkaan tulisi olla sijoituksen esteenä, kun niiden sietäminen on tiedostettu ja hyväksytty. Moni pelkää riskejä nimittäin jopa niin paljon, ettei halua sijoittaa ollenkaan. Suomessakin moni pitää rahojaan säästötileillä, jotka eivät tuota omistajalleen kovin paljoa ylimääräistä. Vaikka pörssikurssit tosinaan nousevat ja laskevat hurjastikin, ovat pitkäaikaiset osakeomistukset huomattavasti tuottavampia sijoituksia sekä koti- että ulkomailla.

Asiantuntijoiden sijoitusneuvot

Sijoittamisessa on muutamia ajattomia viisauksia, joita jokaisen sijoittajan kannattaa tietää. Nämä auttavat sijoittajaa etenemään pyrkimyksissään ja lopulta nauttimaan sijoituksiensa hedelmistä. Ensinnäkin kärsivällisyys on sijoittajan hyve, sillä aika mahdollistaa hyvät tulokset. Kahdeksanneksi ihmeeksikin todettu korkoa korolle -ilmiö tekee pääomalle taikoja, joten sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman nuorena.

Kärsivällisyyttä kannattaa harjoittaa myös sijoittajan mielenhallinnassa. Tunteet kannattaa hiljentää sijoittamisen maailmassa, koska pörssistä kantautuu usein erilaista melua, joka voi horjuttaa sijoittajan keskittymisen. Esimerkiksi sijoittaja voi erehdyksissään luulla löytävänsä ainutlaatuista tietoa sijoituskohteesta, vaikka sama tieto on myös muiden sijoittajien saatavilla.

Sijoittamisella voi olla monimutkainen maine, mutta se ei ole rakettitiedettä. Sijoittaminen on yksinkertaista ja järkevää, kun varat kohdennetaan osakkeisiin, korkosijoituksiin ja varmuuskassaan. Myös sijoitussalkun tuotto-odotuksen, riskin ja kustannuksien  tasapainottaminen on hyvä tapa pitää sijoittaminen hallinnassa.

Lopuksi kannattaa muistaa pitää kiinni sijoitussuunnitelmastasi. Jos sijoitusstrategiaa muuttaa väärään aikaan, voi se koitua sijoittajan taloudelliseksi kohtaloksi. Sijoittaja voi esimerkiksi hätiköidysti alkaa kasvattaa varmuuskassaa yli sijoitussuunnitelman tason, mikä olisi keskellä finanssikriisiä kallista puuhaa. Maltti on siis valttia tässäkin asiassa.